跳到主要内容区

Category List

About Chihlee

Chủ tịch hội đồng quản trị

Lịch Sử

Trường Đại học Khoa học kỹ thuật Chihlee được thành lập vào năm 1965 với tên gọi Trường Cao Đẳng Thương Mại Chihlee. Tên và phương châm của trường được đặt dựa theo những lời răn dạy của các bậc hiền nhân Trung Quốc cổ đại : liêm chính, tín nhiệm, chuyên nghiệp và cần cù. Trường Chihlee bắt đầu với 4 khoa : Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Kế toán thống kê, Bảo hiểm ngân hàng. Tiếp theo đó là khoa Thư kí ứng dụng được lập vào năm 1967. Tháng 8 năm 2015, trường đổi tên thành Trường Đại học Khoa học kỹ thuật Chihlee, đào tạo bậc đại học và và tiếp tục duy trì bậc trung cấp . Đến nay, trường có hơn 10.000 sinh viên, và hơn 50.000 sinh viên đã tốt nghiệp. Trường đã trải qua giai đoạn thành lập, phát triển và đang từng bước chuyển mình dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Liang Shen Shue, Hiệu trưởng Dr. Ju-Long Chen cùng với những nổ lực của các phòng ban,nhân viên và sinh viên. Trường Đại học Chihlee đã được đánh giá cao trong các lần kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ giáo dục. Từ năm 2009 đến năm 2014, trường cũng đã nhận được khoảng kinh phí trị giá $6.330.000 của Bộ Giáo Dục Đài Loan để thực hiện "Kế hoạch Khuyến Khích Giảng Dạy Xuất Sắc tại các trường đại học”. Trường Chihlee đã và đang trên con đường phát triển để hướng tới trở thành một tổ chức giáo dục danh tiếng tại Đài Loan.

 

Hiệu Trưởng

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của trường đại học Chihlee là luôn luôn chăm sóc đến giáo dục thể chất và tinh thần của sinh viên, trang bị cho sinh viên những kỹ năng trọng yếu và khả năng cạnh tranh nhằm đóng góp thiết thực vào những nỗ lực của họ trong mọi lĩnh vực. Hơn thế, mục tiêu của trường Đại học Chihlee là tiếp tục phát triển giá trị gia tăng cao, hướng đến một trường đào tạo nghề và kỹ thuật công nghệ. Phát triển kỹ năng nghề và kỹ năng cốt lõi của sinh viên trong nghành dịch vụ là chiến lược hàng đầu trong giảng dạy. Cuối cùng, Trường đại học Chihlee không chỉ chú trọng về kỹ năng và kiến thức chuyên nghiệp, chúng tôi cũng rất coi trọng thái độ và đạo đức công việc, đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp cũng như những nhân viên được các tập đoàn hàng đầu săn đón trong môi trường toàn cầu mới.