跳到主要内容区

Category List

Administration

Zhong Xiao Building

Phòng Phó Hiệu trưởng

Email : a101@mail.chihlee.edu.tw

Phòng thư ký

Trung tâm quan hệ cộng đồng,Ban hành chính

Email : a100@mail.chihlee.edu.tw

Phòng nhân sự

Email : g100@mail.chihlee.edu.tw

Phòng kế toán

Email : h100@mail.chihlee.edu.tw

Phòng giáo vụ

Ban đăng ký,Ban quản lý các môn học,Trung tâm hợp tác giữa các trường,Trung tâm phục vụ liên hợp,Trung tâm ngôn ngữ

Email : b100@mail.chihlee.edu.tw

Ban Tuyển sinh

Trung tâm xúc tiến Tuyển sinh, Trung tâm công tác Tuyển sinh

Email : js100@mail.chihlee.edu.tw

Phòng công tác sinh viên

Ban đời sống sinh viên,Ban hoạt động ngoại khóa

Email : c100@mail.chihlee.edu.tw

Phòng nghiên cứu và phát triển

Ban phát triển đại học,Ban hợp tác Doanh nghiệp-Đào tạo,Trung tâm nghiên cứu thị trường

Email : i100@mail.chihlee.edu.tw

Phòng Tổng vụ

Ban văn thư,Ban quản lý sự vụ,Ban thu ngân,Ban quản lý tài sản,Ban bảo trì cơ sở vật chất

Email : d100@mail.chihlee.edu.tw

Phòng phát triển đời sống nghề nghiệp và phục vụ cựu sinh viên

Trung tâm định hướng và phát triển nghề nghiệp,Trung tâm kiểm định chứng chỉ,Trung tâm phục vụ cựu sinh viên,Trung tâm tư vấn việc làm

Email : v100@mail.chihlee.edu.tw

Phòng giáo dục thường xuyên

Ban quản lý bộ môn, Ban đăng ký,Ban công tác sinh viên,Trường giáo dục thường xuyên

Email : e100@mail.chihlee.edu.tw

 

Multi-Purpose Teaching Building 

Phòng thư viện và thông tin

Thư viện,Ban quản lý hệ thống mạng,Ban quản lý thông tin,Ban đào tạo trực tuyến

Email : k100@mail.chihlee.edu.tw

Phòng hợp tác quốc tế và hợp tác Đài Loan – Trung Quốc

Ban hợp tác Đài Loan – Trung Quốc,Ban hợp tác quốc tế

Email : s100@mail.chihlee.edu.tw

Trung tâm thúc đẩy và phát triển giáo dục

Email : j100@mail.chihlee.edu.tw